اجرای آب بندی سازه های بتنی

آب بند بودن سازه های بتنی در معرض آب شامل مخازن نگهداری آب و سایر مایعات و همچنین سازه هایی که در معرض آب های زیرزمینی می باشند اهمیت بسیار بالایی در دوام و عمر سازه های بتنی دارد. 

عملیات محافظت و آب بندی سازه های بتنی، عملیات تخصصی و فنی می باشد که می تواند در هنگام بتن ریزی و همزمان با اجرای سازه به صورت موادAdmix و یا پس از اجرای سازه و در هنگام بهره برداری صورت پذیرد از آنجایی که نشت آب باعث نفوذ یون کلر به بتن سازه و باعث خوردگی کلریدی آرماتورها می شود، عملیات آب بندی باید به طور دقیق و حساسی صورت پذیرد.این شرکت با دارا بودن بهترین محصولات آب بندی، نفوذگرهای کریستالی و  پوششهای پر مقاومت و همچنین با استفاده از فومهای تزریق و پلی اورتانهای آبدوست و همچنین با استفاده از تجهیزات خاص تزریق نظیر پمپهای پر فشار و پکرهای آب بندی، به آب بندی سازه های بتنی و رفع نشت ((Leakage اقدام می نماید. 

همچنین جهت ترمیم و آب بندی درزهای انبساطی با استفاده از واتر استاپهای بنتونیتی و رابرهای پر کننده ، پلی اورتان و پلی یوریاهای نسل جدید به تزریق درزهای انبساطی اقدام  می شود تا ضمن حفظ خاصیت الاستیسیته و انقباض و انبساط درزها به آب بندی اینگونه درزها مبادرت شود.

دیدگاه ها

هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است