پروژه های ما

اجرای مقاومسازی  بیمارستان فولاد خوزستان با استفاده ا ز الیاف FRP

اجرای مقاومسازی بیمارستان فولاد خوزستان با استفاده ا ز الیاف FRP

اجرای مقاومسازی بیمارستان فولاد خوزستان با استفاده ا ز الیاف FRP

پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی فولاد خوزستان

پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی فولاد خوزستان

پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی فولاد خوزستان

پروژه احداث سوله قراضه خشک فولاد خوزستان (کارفرما:شرکت ایده پردازان فولاد )

پروژه احداث سوله قراضه خشک فولاد خوزستان (کارفرما:شرکت ایده پردازان فولاد )

پروژه احداث سوله قراضه خشک فولاد خوزستان (کارفرما:شرکت ایده پردازان فولاد )

مقاوم سازی ستونهای اتاق کنترل شرکت صنایع فولاد خوزستان

مقاوم سازی ستونهای اتاق کنترل شرکت صنایع فولاد خوزستان

مقاوم سازی ستونهای اتاق کنترل شرکت صنایع فولاد خوزستان

مقاومسازی تیرهای بتنی بیمارستان سوسنگرد

مقاومسازی تیرهای بتنی بیمارستان سوسنگرد

مقاومسازی تیرهای بتنی بیمارستان سوسنگرد

آب بندی تصفیه خانه آبادان به استفاده مواد نفوذگر و کریستالساز

آب بندی تصفیه خانه آبادان به استفاده مواد نفوذگر و کریستالساز

آب بندی تصفیه خانه آبادان به استفاده مواد نفوذگر و کریستالساز

کفپوش اپوکسی با خاصیت آنتی الکترواستاتیک

کفپوش اپوکسی با خاصیت آنتی الکترواستاتیک

کفپوش اپوکسی با خاصیت آنتی الکترواستاتیک پالایشگاه آزادگان شمالی

ترميم و آب بندي سازه هاي بتني حوضچه پيش تنيده،فيلتراسيون،آب خام تصفیه خانه فولاد خوزستان

ترميم و آب بندي سازه هاي بتني حوضچه پيش تنيده،فيلتراسيون،آب خام تصفیه خانه فولاد خوزستان

اجرای عملیات ترمیم و آب بندي سازه هاي بتني حوضچه پيش تنيده،فيلتراسيون،آب خام تصفیه خانه فولاد خوزستان توسط نیروهای مجرب وبا تجربه شرکت بتن لاتکس به کمک مواد های آب بند درجه یک و نفوذگرهای آلمانی

آب بندی سازه های بتنی کشت و صنعت شوشتر

آب بندی سازه های بتنی کشت و صنعت شوشتر

اجرای آب بندی سازه های بتنی کشت و صنعت شوشتر

بتن دکوراتیو اداره کل منابع طبیعی خوزستان

بتن دکوراتیو اداره کل منابع طبیعی خوزستان

اجرای عملیات بتن دکوراتیو اداره کل منابع طبیعی خوزستان