ترک‌های سطحی بتن

ترک‌های سطحی بتن نامطلوب هستند و می‌توانند سبب ایجاد تنش بین کارفرما، تولید کننده بتن و اجرا کننده آن شوند. همچنین اگر در طرح بتن از افزودنی استفاده شده باشد معمولا انگشت اتهام به سمت افزودنی مربوطه می‌باشد. ترک‌ها می‌توانند بعدا ترمیم شوند ولی معمولا کارهای ترمیمی برای کارفرما ایجاد رضایت نمی‌کند و در نهایت انتظارات او را برآورده نمی‌کند. بهترین راه برای مقابله با موضوع ترک‌ها، جلوگیری از ایجاد آ

ترک‌های سطحی بتن نامطلوب هستند و می‌توانند سبب ایجاد تنش بین کارفرما، تولید کننده بتن و اجرا کننده آن شوند. همچنین اگر در طرح بتن از افزودنی استفاده شده باشد معمولا انگشت اتهام به سمت افزودنی مربوطه می‌باشد. ترک‌ها می‌توانند بعدا ترمیم شوند ولی معمولا کارهای ترمیمی برای کارفرما ایجاد رضایت نمی‌کند و در نهایت انتظارات او را برآورده نمی‌کند. بهترین راه برای مقابله با موضوع ترک‌ها، جلوگیری از ایجاد آنها در مراحل اولیه تولید و اجرای بتن می‌باشد. آرماتورها و درزها به طور معمول برای کنترل ترک‌ها استفاده می‌شود. ترک‌های زیاد می‌توانند آرماتور را در معرض هوا و رطوبت قرار داده و عامل خوردگی آن شوند و گسترش خوردگی در طول زمان باعث تخریب بتن خواهد شد. با ایجاد درزهای مناسب تکراری می‌توان یک محل برای ترک‌ها فرآهم کنیم تا بدون گسترش ترک‌های تصادفی سطح بتن، تشکیل شوند.

انواع ترک‌های سطحی بتن

دو نوع ترک در بتن رخ می‌دهد:

§  ترک‌های قبل از سخت شدن بتن

ترک‌هایی که پیش از سخت شدن بتن و یا تا زمانی که بتن هنوز کارپذیر است، تشکیل می‌شوند.

§  ترک‌‌های بتن سخت شده

ترک‌هایی که بعد از گیرش و سخت شدن بتن ایجاد می‌گردد.

 

ترک‌های قبل از سخت شدن بتن

ترک‌های قبل از سخت شدن بتن به طور معمول در حین بتن‌ریزی، متراکم کردن و پرداخت آن به دلیل حرکت بتن قبل از رسیدن به مقاومت قابل توجه، تشکیل می‌شود. سه نوع ترک قبل از سخت شدن بتن وجود دارد:

۱) ترک‌های نشست خمیری (Plastic Settlement)

۲) ترک‌های جمع‌شدگی خمیری (Plastic Shrinkage)

۳) ترک‌های حاصل از حرکت قالب‌ها

اگر این ترک‌ها به زودی و در زمان اولیه شکل گرفتن دیده شوند با تراکم دوباره، صاف کردن و یا ماله‌کشی می‌توان آنها را اصلاح کرد.

ترک نشست خمیری (Plastic Settlement)

 

این ترک چه زمانی ایجاد می‌گردد؟

ترک نشست خمیری سریع و بعد از جاگذاری بتن و تا زمانی که بتن هنوز کارپذیر است تشکیل می‌شود. وقتی که بتن شروع به خشک شدن و از دست دادن آب می‌کند ترک‌ها شروع به گسترش عرضی کرده و متمایل به پیروی از خط آرماتور‌ها هستند (شکل شبکه آرماتور اصلی در روی بتن به صورت ترک دیده می‌شود). برای اصلاح این ترک‌ها، پرداخت کننده سطح بتن می‌تواند ویبره و ماله‌کشی سطح را دوباره انجام دهد. استفاده از الیاف بتن و یا کاهش آب بتن می‌تواند این نوع ترک‌ها را کاهش دهد.

ترک جمع‌شدگی خمیری (Plastic Shrinkage)

 

این ترک چه زمانی ایجاد می‌گردد؟

این نوع از ترک‌ها در روزهای گرم و در آب و هوای با رطوبت کم و دارای باد ایجاد می‌گردد. این نوع ترک در زمستان هم به دلیل هوای سرد با رطوبت پایین هوا می‌تواند رخ دهد. ترک جمع‌شدگی خمیری در خطوط موازی به نظر می‌رسند و معمولا طولی در حدود ۱۲ تا ۲۴ اینچ (۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر) دارند اما گاهی اوقات ممکن است در جایی در طول ۱ اینچ (۵۴/۲ سانتی‌متر) تا ۱ یارد (۹۱ سانتی‌متر) نیز ایجاد گردند. برای جلوگیری از این نوع ترک می‌توان از نگهداری سطح بتن و ایجاد رطوبت در حین جاگذاری بتن استفاده کرد. ریخن، تراکم و کیورینگ سریع بتن در روزهای گرم می‌تواند از آن جلوگیری کند. سطح بتن را در برابر باد محافظت کنید و یا یک لایه جهت کاهش تبخیر سطح بتن روی سطح ایجاد کنید. استفاده از الیاف بتن می‌تواند این نوع ترک‌ها را کاهش دهد. همچنین تراکم و پرداخت دوباره در خیلی از موارد می‌تواند این ترک‌ها را ببندد.

البته باید توجه گردد که در فصول گرم نباید آب سرد برای کیورینگ (عمل‌آوری) بتن استفاده گردد. این امر باعث شوک حرارتی و ایجاد ترک می‌گردد. در این شرایط بهتر است از آب گرم و یا مواد غشایی کیورینگ استفاده گردد.

ترک‌های حاصل از حرکت قالب‌ها

این ترک‌ها به دلیل اشتباه در طراحی و یا اجرای قالب‌ها اتفاق می‌افتد. اگر قالب در حین تراکم و ریختن حرکت کرد و یا بخشی از آن جدا شد، سریعا دوباره قالب باید مقاوم و اصلاح گردد و تراکم بتن دوباره صورت پذیرد.

ترک‌‌های بتن سخت شده

ترک در بتن سخت شده توسط جمع شدگی حاصل از خشک شدن، جابجایی، نشست بستر و یا وارد شدن بار بیشتر از طراحی روی بتن ایجاد می‌گردد. کنترل مواردی که عامل ایجاد این مشکلات می‌باشد از به وجود آمدن آنها جلوگیری خواهد کرد.

دیدگاه ها

  1. user comment

    محمدرضا

    1402/03/24

    sdfsdf