توقف تولید بتن به علت آلودگی هوای تهران

سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به وضعیت هوای شهر تهران و افزایش غلظت آلاینده های هوا و به منظور کاهش بار آلودگی ناشی از فعالیت صنایع از واحدهای تولید بتن آماده در استان تهران در خواست کرده که تولید خود را متوقف کنند.

به گزارش شاسا در اطلاعیه انجمن تولید کنندگان بتن آماده تهران آمده است: پیرو نامه سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران با توجه به وضعیت هوای شهر تهران و افزایش غلظت آلاینده های هوا و به منظور کاهش بار آلودگی ناشی از فعالیت صنایع ، کلیه واحدهای تولید بتن آماده در استان تهران از تاریخ 92/9/5 تا اطلاع ثانوی اجازه فعالیت ندارند.

در این اطلاعیه آمده است که بازرسان سازمان محیط زیست از صنایع آلاینده به طور مرتب بازدید نموده و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است