اجرای عملیات حفاری شمع درجا،کیسینگ گذاری سبدبافی،سبدگذاری و بتن ریزی با لوله ترمی در فونداسیون مخازن 300 و 1500 مترمکعبی و COLD BOX در پروژه احداث کارخانه شماره 4 شرکت فولاد خوزستان

اجرای عملیات حفاری شمع درجا،کیسینگ گذاری سبدبافی،سبدگذاری و بتن ریزی با لوله ترمی در فونداسیون مخازن 300 و 1500 مترمکعبی و COLD BOX  در پروژه احداث کارخانه شماره 4 شرکت فولاد خوزستان(کارفرما:شرکت پامیکو)

دیدگاه ها

هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است