برگزاری سمینار یک روزه در دانشگاه علوم پزشکی

برگزاری سمینار یک روزه در دانشگاه علوم پزشکی

برگزاری سمینار یک روزه در دانشگاه علوم پزشکی
سمینار تخصصی بتن لاتکس حول دو محور فناری پایش در لحضه ی پیش از زمین لرزه و کاربرد مواد جایگزین سیمان در بتن با همکاری جمعیت پویا اندیشان خوزستان در دانشکده علوم پزشکی برگزار شد .


نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است