پلی یورتان چیست

پلی یورتان چیست

پلی یورتان چیست
پلی یورتانها به دسته ای از مواد شمیایی طلاق می شود که از واکنش پلی الها و ایزو سیا نات به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته می شوند

اولین پلی یورتان ، از واکنش دی ایزوسیانات تولید شد، آلیتان ها ترکیباتی هستند که در ساختار آنها پیوند یورتانی وجود دارد . پلی یورتان نام عمومی پلیمرهایی  است که دارای پیوند یورتانی  می باشد . پیوند یوتانی از طریق واکنش افزایشی بین یک گروه ایزو سیانات به یک دارای هیدروژن فعال مثل گروه هیدروکسیل تشکیل شده است. گروه های ایزو سیانات به شدت واکنش پذیر  بوده و به همین علت پیشرفت واکنش های آنها نیاز به افزایش دما ندارد..

پلی یورتانها در اشکال مختلفی مانند : فراورده های فوم ، فیلم، الا ستومرها ، پودر ها ، مایعات و امولسیون ها قابل تولید هستند .

کاربرد پلی یورتانها به شکل های مختلف از فوم های نرم ، فوم های سخت الاستومرها ترموپلاستیک ها ، رزین ، رنگ پوشش و .. در دنیا کاربرد دارند از دیگر کاربردهای پلی یورتانها استفاده به عنوان پوشش لوله های مدفون در خاک با هدف حفاظت در برابر خوردگی میباشد  دیگر کاربرد استفاده جهت پوشش داخلی خطوط انتقال کاربردبسیار محدودی داشته و به علت آزاد کردن ترکیبات سمی ایزو سیا نات جهت پوشش داخلی توصیه نمی گردد و همچنین از تنفس بتن جلوگیری می کند .

 نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است