Silicamorf 90

Silicamorf 90

 Silicamorf 90
پودر میکروسیلیس

سیلیکامورف90 یک پودر بسیار ریز، با خاصیت پوزولانی زیاد است كه بیش از 90 درصد آن حاوی دی اكسید سلیسیوم (SiO2) با ساختار کریستالی آمورف می‌باشد و برای بهبود مشخصات بتن مانند افزایش مقاومت، کاهش نفوذپذی و افزایش دوام آن به کار می‌رود. این محصول با استاندارد ASTM C 1240 مطابقت دارد. 

حالت فیزیکی و شیمیایی Silicamorf 90

حالت فیزیکی: پودر

 • رنگ: خاکستری روشن
 • ساختار: كروی و غیر كریستاله (آمورف)
 • اندازه ذرات: 0/3-0/2 کیلوگرم بر متر مکعب
 • دانسیته فله‌ای: 300-200 کیلوگرم بر متر مکعب
 • سطح ویژه: 20-14 متر مربع بر گرم
 • وزن مخصوص: 600-400 کیلوگرم بر متر مکعب
 • یون کلر: در محدوده استاندارد
 • خواص و اثرات Silicamorf 90 

 • - افزایش مقاومت فشاری و سایشی بتن 
  - کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن 
  - كاهش خطر قلیایی شدن بتن (تأثیر مثبت در مبارزه با واکنش قلیایی سنگدانه‌ها) 
  - افزایش مقاومت در برابر حملات یون سولفات 
  - افزایش مقاومت بتن در برابر عوامل اسیدی 
  - کاهش حرارت‌زایی بتن 
  - کاهش احتمال جداشدگی 
  - کاهش آب‌ انداختگی 
 • موارد كاربرد Silicamorf 90 

 • - انواع سازه‌های بتنی در محیط‌های خورنده 
  - بتن‌های پر مقاومت با عیار سیمان بالا 
  - بتن‌ریزی در هوای گرم و بتن‌ریزی حجیم 
  - جهت عملیات شاتکریت 
  - انواع بتن سبک 
 • محدوده مصرف Silicamorf 90 

 • - حدود 1 الی 5 درصد وزن سیمان جهت افزایش مقاومت 
  - حدود 5 تا 12 درصد وزن سیمان جهت افزایش مقاومت و دوام 

 • روش استفاده Silicamorf 90 

 • مي‌تواند در زمان ساخت بتن با اجزاي خشك مخلوط گردد. همچنین مي‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده گردد و پس از اختلاط كامل، عمل بتن ريزي آغاز گردد. 


نظرات شما

  نظری دریافت یا تایید نشده است