ابر روان کننده کربوکسیلاتی

ابر روان کننده کربوکسیلاتی

ابر روان کننده کربوکسیلاتی
ابر روان کننده و کاهنده شدید آب نرمال بر پایه کربوکسیلات اتر اصلاح شده با عملکرد بالا

این محصول یک ابر روان کننده بتن نسل چهارم و بر پایه کربوکسیلات اتر با عملکرد بالا از واحد تحقیق و توسعه تولید رزین پلی کربوکسیلات می باشد .

این محصول جهت تولید بتنی با نسبت آب به سیمان پایین و وانی بالا توسعه یافته است و همچنین برای تولید بتن خود متراکم عملکرد مناسبی دارد .

رسیدن به مقاومت بالا ودوام بالا در بتن در میزان مصرف های متوسط این محصول از دیگر مزایای این می باشد .این محصول را می تو.انید در کنار انواع سیمان ها وپوزولان ها عملکرد مناسبی دارد ورس موجود در سنگدانه روی عملکرد روانی اولیه وحفظ روالنی آن تاپیری ندارد .

 

موارد کاربرد :

 • انواع بتن ریزی مقاطع مختلف مانند شمع، پی، ستون، دیوار، سقف، بتن های پیش تنیده و ...

 • تولید انواع قطعات پیش ساخته بتنی

 • بهبود مقاومت یا شعاع تاثیر تزریق انواع ملات های سیمانی مانند دوغاب نیلینگ و استرندینگ و ...

 • انواع سازه های با نفوذپذیری پایین و بتن های آب بند

 • استفاده در کنار انواع پوزولان ها و سیمان های آمیخته

 • جهت تولید انواع بتن خود متراکم (SCC) و بتن های اکسپوز با سطح مناسب

 


عملکرد و مزایا

ریز ساختار ابر روان کننده های پلی کربوکسیلاتی شانه ای شکل است. دندانه های این شانه ها (زنجیرهای جانبی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات (زنجیر اصلی) دارای بار منفی می باشد. پس از افزودن ابر روان کننده های پلی کربوکسیلاتی به بتن، زنجیر اصلی که بار منفی زیادی دارد بر روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب می شود و این گونه زنجیرهای جانبی شبیه به پرزهایی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا می گیرند. این پرزهای بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبیدن آنها به هم جلوگیری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر می شوند. بنا بر این علاوه بر سر خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبیدن آنها به هم، هیچ آبی بین آنها حبس نمی شود. اینگونه در میزان پایین نسبت آب به سیمان روانی بسیار بالا در بتن حاصل می شود. برخی از مزایای استفاده از این افزودنی عبارتند از:

 • افزایش روانی بدون افزایش آب در نسبت های آب به سیمان بسیار پایین
 • کاهش شدید آب بتن تا 40 درصد
 • افزایش مقاومت های مکانیکی اولیه و نهایی بتن
 • کاهش احتمال جداشدگی و آب انداختگی و بهبود پمپ پذیری بتن
 • حفظ مطلوب اسلامپ بتن در آب و هوای معتدل در میزان مصرف متوسط
 • افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایی بتن
 • کاهش نفوذ آب در بتن و همچنین افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخ ابر روان کننده با قدرت کاهش آب بالا و همچنین ایجاد روانی بالا با حفظ اسلامپ مطلوب برای موارد ذیل می تواند کاربرد داشته  باشد:
  • انواع بتن ریزی مقاطع مختلف مانند شمع، پی، ستون، دیوار، سقف، بتن های پیش تنیده و ...
  • تولید انواع قطعات پیش ساخته بتنی
  • بهبود مقاومت یا شعاع تاثیر تزریق انواع ملات های سیمانی مانند دوغاب نیلینگ و استرندینگ و ...
  • انواع سازه های با نفوذپذیری پایین و بتن های آب بند
  • استفاده در کنار انواع پوزولان ها و سیمان های آمیخته
  • جهت تولید انواع بتن خود متراکم (SCC) و بتن های اکسپوز با سطح مناسب

   


  عملکرد و مزایا

  ریز ساختار ابر روان کننده های پلی کربوکسیلاتی شانه ای شکل است. دندانه های این شانه ها (زنجیرهای جانبی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات (زنجیر اصلی) دارای بار منفی می باشد. پس از افزودن ابر روان کننده های پلی کربوکسیلاتی به بتن، زنجیر اصلی که بار منفی زیادی دارد بر روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب می شود و این گونه زنجیرهای جانبی شبیه به پرزهایی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا می گیرند. این پرزهای بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبیدن آنها به هم جلوگیری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر می شوند. بنا بر این علاوه بر سر خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبیدن آنها به هم، هیچ آبی بین آنها حبس نمی شود. اینگونه در میزان پایین نسبت آب به سیمان روانی بسیار بالا در بتن حاصل می شود. برخی از مزایای استفاده از این افزودنی عبارتند از:

  • افزایش روانی بدون افزایش آب در نسبت های آب به سیمان بسیار پایین
  • کاهش شدید آب بتن تا 40 درصد
  • افزایش مقاومت های مکانیکی اولیه و نهایی بتن
  • کاهش احتمال جداشدگی و آب انداختگی و بهبود پمپ پذیری بتن
  • حفظ مطلوب اسلامپ بتن در آب و هوای معتدل در میزان مصرف متوسط
  • افزایش دانسیته و بهبود سطح نهایی بتن
  • کاهش نفوذ آب در بتن و همچنین افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخ
  • فاقد یون کلر و عدم تاثیر بر خوردگی آرماتور
  • کاهش ترک های سطحی و جمع شدگی
  • عملکرد مناسب زمانی که میزان رس در مصالح سنگی بالاست
  •  
 • فاقد یون کلر و عدم تاثیر بر خوردگی آرماتور
 • کاهش ترک های سطحی و جمع شدگی
 • عملکرد مناسب زمانی که میزان رس در مصالح سنگی بالاست
 •  

 نظرات شما

  نظری دریافت یا تایید نشده است