اجراي بتن سخت

اجراي بتن سخت

اجراي بتن سخت
یکی دیگر از خدمات واحد اجرایی بتن ریزی اجرای بتن سخت وبتن رنگی است.......نظرات شما

  • nazari

    با سلام
    اجرای هر مترمربع بتن با ماله برقی برای حدود 400 متر مربع در یک روز بدون مواد رنگی و زدن خط برش به صورت 3متر در 3 متر و عرض درز 2 سانت و عمق 4 سانت را چقدر انجام می دهید برای 30 کیلومتری شوش دانیال (ع)