آلبوم تصاویــر

اجرای بتن ریزی و کفپوش بتن سخت

اجرای بتن ریزی و کفپوش بتن سخت - سوله ۱۲۰۰ متری شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز