اجرای کفپوش اپوکسی سالن انبار مرکزی شرکت ایرانسل در شهر اهواز

اجرای کفپوش اپوکسی سالن انبار مرکزی شرکت ایرانسل در شهر اهواز

اجرای کفپوش اپوکسی سالن انبار مرکزی شرکت ایرانسل  در شهر اهواز
کفپوش وپوشش های صنعتی وتزئینی برپایه اپوکسی اجرای این نوع کفبوش ها در سه مرحله انجام میذیرد

موارد کاربرد این نوع کفپوش ها ازجمله موارد زیر می باشد : 

- صنایع نفت وگاز وپتروشیمی 

- صنایع شیر ولبنیاتی  ، داروسازی وبیمارستانی 

کارخنجات چاپ وبسته بندی وانبار های صنعتی 

مخازن نگهداری مواد شمیایی وبهداشتی 

صنایع هواپیمایی نظامی وزیر مجموعه های وابسته 

پارکینگ های طبقاتی 

انبار ها وسوله ها 

کارخانجات صنایع خودرویی قطعه سازی وزیر مجموعه های وابسته 

به عنوان کفپوش های تزئینی ودکوراتیو در منازل  ، هتل ه و مجتمع های اقامتی نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است