ترميم و آب بندي سازه هاي بتني حوضچه پيش تنيده،فيلتراسيون،آب خام و ...

ترميم و آب بندي سازه هاي بتني حوضچه پيش تنيده،فيلتراسيون،آب خام و ...

ترميم و آب بندي سازه هاي بتني حوضچه پيش تنيده،فيلتراسيون،آب خام و ...
اجرای عملیات ترمیم و آب بندي سازه هاي بتني حوضچه پيش تنيده،فيلتراسيون،آب خام تصفیه خانه فولاد خوزستان توسط نیروهای مجرب وبا تجربه شرکت بتن لاتکس به کمک مواد های آب بند درجه یک و نفوذگرهای آلمانی


نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است