اجرای کفپوش بتن سخت نمایندگی هیوندا

اجرای کفپوش بتن سخت نمایندگی هیوندا

اجرای کفپوش بتن سخت نمایندگی هیوندا
معرفي بتن سخت رنگي از تركيب گرانولهاي سخت معدنيوسربارهاي صنعتي بقطر ١/. تا١٠ ميليمتر/ اب / سيمان/ مواد افزودني طي مراحل دقيق وكنترل شده و منطبق با استانداردهاي بين المللي مخلوطي بدست مي ايد ك بصورت يكپارچه و همزمانبا گيرش اوليه بعنوان پوشش نهايي كف در ضخامتهاي ١٠ تا٢٠ ميليمتر و سختي ٦-٨ در مقياس مو اجرا ميگردد كه درصورت نياز با استفاده از پگمنتهاي رنگي مانند اكسيد كرم يا اهن يا تيتان و .....


نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است