ترمیم ومقاوم سازی پالایشگاه روغنسازی آبادان

ترمیم ومقاوم سازی پالایشگاه روغنسازی آبادان

ترمیم ومقاوم سازی پالایشگاه روغنسازی آبادان
ترمیم ومقاوم سازی وآب بندی سقف محوطه کمپرسورهای واحدMDU شرکت نفت ایرانول


نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است