کاهش ۱۳درصدی سیمان در بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۳

کاهش ۱۳درصدی سیمان در بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۳

کاهش ۱۳درصدی سیمان در بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۳
روند کاهنده تولید سیمان از بهار ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که شرایط برای این صنعت سخت‌تر می‌شود. یک گزارش ارایه شده توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نشان می‌دهد تولید سیمان در بهار ۱۳۹۴ با ۱۳درصد کاهش به حدود ۱۶میلیون تن رسیده است.

یک گزارش ارایه شده توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نشان می‌دهد تولید سیمان در بهار ۱۳۹۴ با ۱۳درصد کاهش به حدود ۱۶میلیون تن رسیده است. با توجه به اینکه میزان تولید سیمان در بهار ۱۳۹۲ رقمی معادل ۱۹.۳۱ میلیون تن گزارش شده است، در ۲ سال منتهی به بهار ۱۳۹۴ شاهد کاهش ۲۰ درصدی تولید سیمان بوده‌ایم. کل تولید سیمان در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۹.۷ میلیون تن گزارش شده است که نسبت به ۱۳۹۳ حدود ۳ میلیون تن افزایش و نسبت به سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با یک میلیون تن کاهش مواجه بوده است. کاهش ساخت و ساز به ویژه مسکن در سال‌های اخیر و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌های بزرگ عمرانی از مهم ترین دلایل کاهش تولید سیمان بوده است.نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است