ویژگی و مزایای استفاده از الیاف پلی پرو پیلن

ویژگی و مزایای استفاده از الیاف پلی پرو پیلن

ویژگی و مزایای استفاده از الیاف پلی پرو پیلن
الیاف بتن برای جلوگیری از جمع شدگی و ترک خوردگی بتن بکار می رود. تعداد زیادی الیاف در هر متر مکعب بتن به معنی اتصال سطح بسیار وسیعی از الیاف به بتن می باشد و فواصل کم الیاف از ایجاد ترک جلو گیری می کند که نتیجه آن همگن شدن بتن و یکسان سازی نسبت آب به سیمان در تمام بتن و تداوم عمل هیدراتاسیون می باشد .

این الیاف نفوذپذیری سطح بتن را کاهش داده و موجب افزایش عمر بتن و افزایش مقاومت سایشی بتن می شود و لذا سطح بتن دچار خردشدگی و ورقه شدن نمی گردد.

وجود این الیاف باعث می شود تا شکنندگی  بتن به نحو قابل توجه ای کاهش یافته و بتن الیافی رفتار شکل پذیری را تحت بارهای مختلف از خود نشان میدهد که این مسئله در هنگام زلزله و یا هر گونه بارگذاری ناگهانی حائز اهمیت است و استفاده از این الیاف از جنبه زیست محیطی هیچگونه عوارضی بهمراه ندارد

مزایای الیاف بتن :

جلوگیری از جمع شدگی و ترک خوردگی بتن

تداوم عمل هیدراتاسیون

جلوگیری از آب انداختگی بتن

کاهش نفوذپذیری در سطح بتن

جلوگیری از انتقال آب به سطح بتن

افزایش عمر بتن و افزایش مقاومت سایشی در آن

 کاهش شکنندگی بتن به  نحو قابل توجه

جلو گیر ی از خور شدگی و ورقه شدن سطح بتن

ایجاد رفتار شکل پذیر تحت بارهای مختلف در هنگام بروز زلزله و سیل

همگن شدن بتن و یکسان سازی نسبت آب به سیمان در تمام بتن

کاربرد الیاف بتن:

 استفاده در تمام مخلوطهای بتنی سیمانی و گچی مانند بتن آماده, قطعات پیش ساخته کف, انبارها و کارگاههای صنعتی , شاتکریت, جدول ها , باند فرودگاهها ,مخازن آب و سازه های دریایی سقف کامپوزیت پل ها سد ها تونل ها بتن های سبک

مشخصات الیاف بتن

 تنوع رنگ (سفید – رنگی)                                        بسته بندی در کیسه 20کیلو گرمی

در طو لهای 18-6 میلیمتری به بالا                              سطح مقطع دایره ای

رسانش حرارتی پایین


فایلهای پیوستنظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است