آیا میزان نفوذ پذیری آب در جائی که اسپیسر استفاده شده است بیشتر است

آیا میزان نفوذ پذیری آب در جائی که اسپیسر استفاده شده است بیشتر است

آیا میزان نفوذ پذیری آب در جائی که اسپیسر استفاده شده است بیشتر است

بله، در مقطعی که اسپیسر استفاده می شود نفوذپذیری نسبت به جائی که بدون اسپیسر است بیشتر است ولی باید توجه داشت که در مقاطعی که باید از اسپیسر یا هر جایگزینی استفاده کنیم، گزینه های جایگزین چه تاثیری دارند. جایگزین اسپیسر پلاستیکی اسپیسرهای فلزی پوشش داده شده با پلیمر و یا اسپیسرهای بتنی می باشند. نفوذپذیری در مقاطعی که این محصولات به عنوان جایگزین اسپیسر استفاده می شوند نیز بالا می رود علاوه بر اینکه این محصولات جایگزین، نسبت به اسپیسرهای پلاستیکی گران تر می باشد.

 

 نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است