ارتباط دانسیته مواد واتراستاپ با کیفیت آن

ارتباط دانسیته مواد واتراستاپ با کیفیت آن

ارتباط دانسیته مواد واتراستاپ با کیفیت آن

مواد واتراستاپ کامپوندی از پی وی سی بوده که توسط یک ماده نرم کننده حالت انعطاف پذیر پیدا می کند و دانسیته این ماده می تواند از ۱/۱ تا ۱/۵ باشد. واتراستاپ مرغوب به تجربه دارای دانسیته ۱/۲ تا ۱/۵ می باشد و بالاتر بودن دانسیته از این حد در صورتیکه واتراستاپ انعطاف پذیر باشد نشانگر بالا بودن فیلر مصرفی در کامپوند می باشد که به شدت عمر واتراستاپ در سازه را کاهش می دهد و مقاومت در برابر قلیا و اسید آن پائین می باشد.نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است