پرکردن درز های انبساط بتن

پرکردن درز های انبساط بتن

پرکردن درز های انبساط بتن
یکی دیگر از خدمات شرکت بتن لاتکس پر کردن درزهای انبساط می باشد انتخاب مواد مناسب.....

یکی دیگر از خدمات شرکت بتن لاتکس پر کردن درزهای انبساط می باشد. انتخاب مواد مناسب با توجه به نوع بستر به جهت چسبندگی دوام و ماندگاری بسیار حائز اهمیت است. در مورد سطوح بتنی می بایست از مواد مناسبی استفاده گردد که دارای خواص الاستیک باشد و چسبندگی خوبی به سطح داشته باشد. همچنین در مورد درزهای فلزی مانند درز پلها علاوه بر چسبندگی ، انبساط و انقباض بستر و شرایط جوی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.نظرات شما

  • مسعود دیوانی خفایی

    عالی بود

  • حمید کیانی نسب

    مفید بود حتما پر کردن درزهای انبساطی سازه را مقاوم و عمر آن را بیشتر میکند.