دفتر فنی و محاسباتی نقشه های ساختمان

دفتر فنی و محاسباتی نقشه های ساختمان

دفتر فنی و محاسباتی نقشه های ساختمان
تیم دفتر فنی ومحاسباتی شرکت ما تحت عنوان دفتر فنی شماره 150 اهواز با دارا بودن مجوز رسمی از سازمان مسکن وشهر سازی وسازمان نظام مهندسی خوزستان ...............

تیم دفتر فنی ومحاسباتی شرکت ما تحت عنوان دفتر فنی شماره 150 اهواز با دارا بودن مجوز رسمی از سازمان مسکن وشهر سازی وسازمان نظام مهندسی خوزستان اقدام به طراحی ومحاسبه انواع نقشه های سازه اعم از فلزی وبتنی وسنتی در قالب مقررات شهرداری وآئین نامه های معتبر با مقرون به صرفه ترین هزینه نهایی برآورد ساختمان می نماید

همچنین جهت پروژه های مقاوم سازی با بررسی مشکل وضعفبه وجود آمده در اعضای سازهای و بررسی دفترچه محاسبات سازه طرح مجددا در نرم افزارمدل میشود وبا توجه به ضعف باربری موجود گزینه های مقاوم سازی شامل استفاده از الیاف شیشه یا کربن (frp),لمینت ویا طرح های دیگر مقاومسازی ارائه می شود ومقدار ونوع هر کدام به همراه دفترچه محاسبات جدید ارائه می گردد.نظرات شما

  • مسعود دیوانی خفایی

    تشکر از زحماته شما عالیه